EN

CZ

DOMŮ

SPOLEČNOST

STRUKTURA

SLUŽBY

KONTAKTY

Služby

REAM Group s.r.o. nabízí šroké znalosti se správou jak kancelářských, tak bytových domů po celé České republice. Správa nemovitostí se skládá z ekonomické a techické správy a přidružených činností, jako technický dozor a služby pronájmu. Tyto činnosti jsou hlavní náplní poskytovaných služeb společnosti vycházející z potřeb vlastníků nemovitostí.

Správa projektu

Ekonomická správa

Technická správa

• Zajištění správy projektu interním týmem

• Příprava budget/plánu a vedení projektu

• Zajištění reportů

• Koordinace externích agentů

• Koordinace technických, právních a účetních služeb

• Dohlížení na veškeré činnosti související s projektem

• výběr nájmů, poplatků a kontrola plateb

• Vedení účetnictví

• Příprava vyúčtování servisních poplatků

• Výběr pojištění

• Přefakturace energií

• Reporting

• Provádění plateb dodavatelům

• Fond oprav

• Správa nájemních dat

• Jednání s orgány veřejné moci

•  Poskytování technických rad

• Nákup služeb u dodavatelů

• Správa dodavatelskýh smluv

• Monitorování výkonu

• Plnění zákonných požadavků

• Sledování bezpečnostních nařízení

• Review of fire risk assessment

• Hlídání protipožárních opatření

• Kontroly budov

• Odpadové hospodářství

• Energetický management

Účetnictví

Pronájmy

Projektový management

• Kompletní vedení účetnictví dle platných předpisů

• Příprava účetní závěrky

• Příprava daně z příjmů PO, FO

• Příprava DPH

• Provádění plateb

• Poskytování účetního poradenství

• Spolupráce s realitními agenturami

• Organizování a zajištění prohlídek s potenciálními nájemci.

• Vyjednávání s nájemci o nájemních podmínkách

• Příprava dokumentu HoT

• Příprava nájemních smluv

• Podpis nájemních smluv na základě plné moci

• Zastupování klienta při komunikaci s úřady

• Zajištění nabídek na stavební práce

• Organizace výběrových řízení a procesu hodnocení

• Kontrolní činnost na staveništi

• Monitoring postupu prací

• Finanční řízení

• Kontrola kvality

 

© 2014 by REAM Group s.r.o.