EN

CZ

DOMŮ

SPOLEČNOST

STRUKTURA

SLUŽBY

KONTAKTY

Struktura

REAM Group s.r.o. je přehledně strukturovaná společnost využívající jednoduché a přehledné uspořádání. Každý projekt je veden kvalifikovaných správcem nemovitosti, který je podřízen vedoucímu oddělení spravy nemovitostí.

 

Ke každému projektu přistupujeme individuálně dle individuálních požadavků vlastníka nemovitosti. Naším cílem je jasně strukturovaný systém, který umožňuje víceúrovňovou kontrolu před přijmutím důležitého rozhodnutí nebo opatření. Jsme si vědomi, že tento přístup je velmi důležitý při správě nemovitostí, kde špatné rozhodnutí může mít negativní vliv na fungování a provoz spravované nemovitosti.

 

Jsme přesvědčeni, že náš osobní přístup a interní kontrolní systém minimalizuje prostor na jakékoliv chyby. Tento několikastupňový systém kontroly však neznamená, že by omezoval nebo měl vliv na rychlost přijímání rozhodnutí. Naopak, roky zkušeností vrcholového vedení společnosti zaručují, že tato rozhodnutí jsou přijímána v dostatečném časovém horizontu nejpozději do 48 hodin.

© 2014 by REAM Group s.r.o.